+ (381) 65 221 23 52

Cenovnik programa lečenja i  prevencije 

     „Naš cilj je pronaći  odgovarajuću finansijsku soluciju za svakog pacijenta kako bi dobio tretman koju zaslužuje “  

Prvi pregled   50 eura
Drugi pregled, kontrolni pregled ili konsultacija 30 eura   
Detoksikacija u bolnićkim uslovima  135 eura / dan
Detoksikacija u dnevno-bolnićkim uslovima  70 eura / dan
Detoksikacija kroz ambulantni tretman - po ceni lekova
Vikend preventivno-edukativnog programa sa testiranjem  120 eura
Depo-preparat  NALMEFENE CONSTA® (Nalmefen  injekcija produženog dejstva) , podrška u lečenju opijatske zavisnosti tromesečni  300 eura
šestomesečni 600 eura
godišnji 1200 eura
Depo-preparat  TEMPOSIL CONSTA®
(Temposil  injekcija produženog dejstva) podrška u lečenju od alkohola

tromesečni  300 eura
šestomesečni 600  eura
godišnji 1200 eura

Depo-preparat VANOXERINE CONSTA® (Vanoxerin  injekcija produženog dejstva ) podrška u lečenju zavisnosti od kokaina, amfetamina, kreka i sl.

tromesečni  400 eura
šestomesečni 800 eura
godišnji 1500 eura

Napomene:

  • Troškovi lečenja se naplaćuju u dinarima a obračunavaju se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja
  • Navedeni Depo-preparati se naručuju za potrebe pacijenata a bolnica priprema pacijente za njihovu  primenu (detoksikacija i neophodna dijagnostička  testiranja)
  • Za pacijente koji nemaju sredstava da plate osnovno  lečenje bolnica  obezbeđuje sponzore 

 

Knjiga Dr Bore Lazića

Izdanje iz 2014. godine

Sadržaj knjige

________________

Izdanje iz 2007. godine

Sadržaj knjige

Ordinacija- Beograd

"DR BORO LAZIĆ"
T (+381) 11 380 63 28; (+381) 616 16 26 01;
T (+381) 65 22 123 52;
Email: office@spec-clinic.org


 

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

"DR BORO LAZIĆ"
T (+381) 65 221 23 52; T (+387) 65 966 098;
T (+491) 521 568 44 98;
Email: office@spec-clinic.org

Ordinacija - Novi Sad

"DR BORO LAZIĆ"
T (+381) 63 152 04 19;

 Email: office@spec-clinic.org

 

Scroll to top