Doktor Boro Lazić

Dr Boro Lazić

Dr Boro Lazić

Psihijatar, specijalista psihijatrije, subspecijalista za bolesti zavisnosti (ADM klinički stručnjak, profesor, doktor nauka). Mesto rođenja: Šekovići, Bosna i Hercegovina, rođen 4. avgusta 1964. godine

Obrazovanje:

A. Dodiplomske studije: 1971-1979, Osnovna škola, Tuzla, Bosna i Hercegovina 1979-1983, Srednja medicinska škola, Tuzla, Bosna i Hercegovina
B. Diplomirao: 1984-1990, doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli (Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli), Tuzla, Bosna i Hercegovina
C. Postdiplomske studije: 1995.-1999., specijalizacija iz psihijatrije (Specijalističke studije iz psihijatrije), Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
D. Postdiplomske studije nastavak 2000-2002, uža specijalizacija bolesti zavisnosti (Subspecijalističke studije bolesti zavisnosti ), Institut za psihijatriju, Beograd, Srbija

Stručno usavršavanje:

2001: "Savremene metode dijagnostike i lečenja zavisnosti od heroina"- Univerzitetska klinika u Cirihu, Klinika za zavisnost od heroina, Švajcarska
2002: "Dijagnoza i lečenje bolesti zavisnosti, savremeni principi" - "Betty Ford Centar", Los Angeles, SAD
2003: "Lečenje zavisnosti od kokaina i rehabilitacija" - "Priory Hospital" Roehampton, London, UK
2004: "Prevencija relapsa - kognitivno bihevioralna terapija (CBT) u lečenju zloupotrebe supstanci", - “Barnes-Jewish Hospital”, Washingtonski Univerzitet, St. Louis, SAD
2005: "Upotreba Suboxone -a u lečenju zavisnosti od heroina" – Profesionalni trening, Harvard Schering -Plough, Cambridge, Massachusetts, SAD
2006: EMDR Europe Training - "Integrativna psihoterapija zasnovana na dokazima za posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) i druge psihijatrijske poremećaje" na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu (VMA, medicinska, obrazovna i naučno-istraživačka ustanova)
2007: Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu Profesionalni trening za psihijatre „Posttraumatski stresni poremećaj i komorbiditet bolesti zavisnosti“

Kliničko iskustvo:

2002-2003. Psihijatar, Psihijatrijska ambulanta, Šekovići, Bosna i Hercegovina
Od 2003. godine medicinski direktor i vođa stručnog tima, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd, Srbija Povremeni stručni savetnik na Klinici za zavisnosti "My Way Betty Ford Clinic", Bad Bruckenau, Njemačka
Od 2007. Povremeni stručni konsultant u rehabilitacionom centru "Zemlja živih" Kovilj, Srbija, od 2008

Kliničko istraživanje:

Istraživanje 2004 - 2006, glavni istraživač, istraživački projekti: Upotreba novih lekova u lečenju zavisnosti od droga i alkohola - Campral (Acamprosate) - Suboxone - Gabapentin - Vivitrol Procena efikasnosti lekova, istraživanje sprovedeno za potrebe farmaceutskih kompanija (Merck, Schering-Plough, Pfizer, Alkermes), Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd
Istraživanje 2006 - 2007, glavni istraživač, istraživački projekti: Analiza polimorfizama u DbH genu (podložnost zavisnosti, genetski faktori rizika) Institut za molekularnu biologiju, Beograd, Srbija, Specijalna klinika za bolesti zavisnosti, Beograd, Srbija
Istraživanje 2014. - 2018., glavni istraživač, istraživački projekti: Upotreba novih droga u lečenju ovisnosti o drogama i alkoholu - Nalmefene Consta - Vanoxerine Consta - Temposil Consta Procena efikasnosti lekova, istraživanje sprovedeno za potrebe farmaceutskih kompanija (Aurum Pharmaceuticals, London, UK), Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd

KNJIGE:

2007 - Priručnik "To može biti i vaše dete" za psihijatre, psihologe, lekare, studente itd.
2014 - Vodič za roditelje o prevenciji zloupotrebe supstanci "To može biti i vaše dete"

Roditeljska obaveza zaštite deteta:

Pišem ovu knjigu svestan očaja i bespomoćnosti roditelja kada se kod njihove dece utvrdi dijagnoza "bolest zavisnosti". U tim situacijama roditelji se najčešće pitaju „Gde smo to pogrešili". Sama činjenica da je postavljeno pitanje u prošlom vremenu dokazuje da je potrebna ovakva knjiga koja bi upoznala roditelje sa prirodom same bolesti i mogućnostima uticaja na njen nastanak i razvoj.

Svako ko piše neku knjigu ima za cilj da to sto će da napiše bude lepo, zanimljivo, korisno, ali i tačno ukoliko je reč o stručnoj knjizi. I ja imam isti cilj, ali zadatak koji mi je poveren nije nimalo lak. Treba napisati knjigu koja, po mojoj zamisli, mora da bude i stručna i zanimljiva i korisna. Teško je udovoljiti ovim zahtevima, jer vrlo često određene stvari koje su stručne i korisne nisu istovremeno i zanimljive.

Namera mi je da ova knjiga bude posebno od koristi ljudima koji imaju decu, odnosno roditeljima, kako bi zaštitili svoje najdraže od najvećeg zla modernog doba. Oni su jedini koji mogu i treba deci da pomognu da u periodu odrastanja i sazrevanja odole izazovima koje savremeni svet nudi.

Zatim, želim da iznesem činjenice koje se tiču narkomanije i da stručnim saznanjima razbijem predrasude i mitove koji su za nju vezani. Verujem da ću na ovaj način pomoći nekima da shvate kakav je to, u stvari, problem i da počnu drugačije da razmišljaju o upotrebi droga, a i o samim zavisnicima.

Posebno se ovo odnosi na one koji nemaju izgrađen ispravan stav prema drogama i njihovoj upotrebi, a i na lekare koji se u svojoj praksi susreću sa zavisnicima ili koji će se sa njima tek susretati.

Niko, ama bas niko, od roditelja ne moze da bude siguran da se to zlo neće desiti njegovoj porodici, a upoznavanje sa samom bolešću i procesom njenog nastanka pomaže da se to ipak ne desi. Baveći se ovom boleséu, siguran sam da se može uticati na njen nastanak i razvoj i da se adekvatnim i pravovremenim intervencijama on moze sprečiti.

Ne očekujte od društva da zaštiti vaše dete, ono vrlo često deluje suprotno. Mnoštvo filmova, pesama i knjiga o drogama govori u pozitivnom kontekstu, kao o nečemu zabavnom i poželjnom. Internetom dominiraju stranice koje glorifikuju efekte droga i protežiraju legalizaciju.

Od vas se očekuje da zaštitite vaše dete, i to je vaša obaveza.

Beograd, jun 2007.

Boro Lazic