PROGRAMI LEČENJA

"Svako može pobeći iz pakla droge ako se odluči da preuzme prvi veliki korak, zatraži pomoć i prihvati je."
- Betty Ford -


Skoro svi zavisnici u početku veruju da oni sami mogu da prestanu da uzimaju drogu i većina njih to i pokuša pre odlaska na lečenje. Međutim, većina ovih pokušaja završava neuspehom u postizanju trajne apstinencije. Istraživanja su pokazala da dugotrajna zloupotreba droga uzrokuje značajne promene u funkcionisanju mozga, koje ostaju i opstaju dugo nakon što pojedinac prestane da upotrebljava drogu. Te promene, imaju mnogo bihejvioralnih posledica, uključujući i prinudu za uzimanjem droge uprkos negativnim posledicama, što je i osnovna karakteristika bolesti zavisnosti.


Naši programi lečenja nude kombinaciju terapija i usluga koje su kreirane individualno i u zavisnosti su od uzrasta, rase, kulture, seksualne orijentacije, pola, roditeljstva, smeštaja i zaposlenja, kako bi udovoljili potrebama svakog pacijenta pojedinačno.


Reč je o individualizovanom planu i programu koji se provodi pod budnim nadzorom kliničkog tima i koji se svakodnevno menja i prilagođava u skladu sa kliničkim progresom i individualnim potrebama pacijenta. Dužina trajanja tretmana zavisi od ozbiljnosti problema i kontinuiranih kliničkih procena. Na osnovu toga određuje se nivo potrebne nege za svakog pacijenta i dužina boravka u našoj ustanovi.

Zatraži pomoć