SMART DEPO

Najinovativniji blokatori na tržištu, koje možete primiti samo u Specijalnoj bolnici "dr Boro Lazić". Naša bolnica je jedini uvoznik za ceo Balkan najsavremenije vrste blokatora za opijate, kokain i alkohol. Možemo vam pružiti praktičnu, efikasnu pomoć da poboljšate kvalitet vašeg života, posla i odnosa.


Naučnici AURUM Pharmaceuticals razvijaju nove lekove za lečenje zavisnosti od stimulansa (kokain, metamfetamin), alkohola i opijata.
Posvećeni su da vam pomognu da se oslobodite zavisnosti. Bez obzira da li imate jedan mesec ili jednu deceniju oporavka, resursi i usluge nakon tretmana mogu vam pomoći da nastavite da ubrzavate oporavak.


NALMEFENE CONSTA® je opioidni antagonist indikovan za lečenje zavisnosti od opijata. NALMEFENE CONSTA® je indikovan za prevenciju recidiva zavisnosti od opijata, nakon detoksikacije opijata. NALMEFENE CONSTA® se isporučuje u obliku mikrosferne formulacije Nalmefena. Aktivni sastojak NALMEFENE CONSTA® (SmartDepot - Nalmefene injekcija sa produženim oslobađanjem) — Nalmefene — je lek koji poništava efekte opioida. Nalmefen deluje kao "blokator". Blokada opioidnih receptora je osnova za delovanje Nalmefena u lečenju zavisnosti od opijata—on reverzibilno blokira ili ublažava efekte opioida. Veže se za određene opioidne receptore u mozgu i blokira prijatna osećanja povezana sa uzimanjem opioida. Iako Nalmefen može blokirati intenzivne opioide, on ne sprečava dobra osećanja koja potiču iz drugih prirodno prijatnih aktivnosti. NALMEFENE CONSTA® treba koristiti zajedno sa savetovanjem i podrškom.


TEMPOSIL CONSTA® se koristi za terapiju alkoholizma; medicinski tretman alkoholizma. TEMPOSIL CONSTA® je indikovan za lečenje zavisnosti od alkohola kod pacijenata koji mogu da se uzdrže od alkohola. TEMPOSIL CONSTA® se isporučuje u obliku mikrosferne formulacije Temposila. Aktivni sastojak TEMPOSIL CONSTA® (SmartDepot - Temposil injekcija sa produženim oslobađanjem) — Temposil — je agens za senzibilizaciju alkohola. U telu, alkohol se pretvara u acetaldehid, koji se zatim razlaže aldehid dehidrogenazom. Njegov efekat ometa normalan metabolizam alkohola sprečavanjem razgradnje metaboličkog nusprodukta acetaldehida. Ako je enzim dehidrogenaza inhibiran, acetaldehid se nakuplja i izaziva neprijatne efekte. To izaziva neprijatne efekte kada se konzumiraju čak i male količine alkohola. TEMPOSIL CONSTA® treba koristiti zajedno sa savetovanjem i podrškom.


VANOXSERINE CONSTA® je indikovan za upotrebu u lečenju zavisnosti od kokaina. VANOXSERINE CONSTA® je indikovan za prevenciju recidiva zavisnosti od kokaina, nakon procesa detoksikacije kokaina. VANOXSERINE CONSTA® se isporučuje u obliku mikrosferne formulacije vanokserina. Aktivni sastojak VANOXSERINE CONSTA® (SmartDepot – injekcija sa produženim oslobađanjem vanokserina) — vanokserin — je antagonist transportera dopamina (DAT1) sa Ki vrednošću od 16,9 nM. Vanokserin, je snažan i selektivan inhibitor ponovnog preuzimanja dopamina (DRI). Vanokserin se vezuje za ciljno mesto na transporteru dopamina (DAT) ~ 50 puta jače od kokaina, ali istovremeno inhibira oslobađanje dopamina. Ovaj kombinovani efekat samo malo podiže nivoe dopamina i blokira korisne efekte kokaina.
VANOXSERINE CONSTA® je jedini injekcioni lek dugotrajnog dejstva i jedini depo proizvod vanokserina na tržištu za koji je dokazano da značajno odlaže vreme do recidiva. VANOXSERINE CONSTA® treba koristiti zajedno sa savetovanjem i podrškom.