O NAMA

Dr Boro Lazić je tvorac najefikasnijeg protokola lečenja bolesti zavisnosti, po kome rade bolnice u Švajcarskoj, Engleskoj i Turskoj. Protokol lečenja podrazumeva lečenje zavisnosti BEZ KRIZE.

Dr Boro Lazić je 2009. godine dobio nagradu za najveći procenat izlečenih zavisnika od heroina. Čiji rekord do 2022. godine nije oboren.

Uprkos naučnim dokazima da je lečenje bolesti zavisnosti uspešno, mnogi ljudi u to i dalje ne veruju. To je delom i zbog primene pogrešnih terapijskih procedura i metoda koje su za nauku nepoznate, neprihvatljive i nestručne. Postojanje ove bolnice ima za cilj da razbije dogme koje važe na ovim prostorima i da vrati nadu onima koji su oboleli. Zbog toga smatramo svojom stručnom obavezom da stvorimo najbolje stručne i profesionalne uslove za što efikasnije lečenje ove bolesti. Znanje bazirano na nauci o zavisnosti pruža priliku da se razjasne sve nejasnoće i da se eliminišu nestručni, a često i štetni „terapijski pristupi”.


Mi smo iskusni, hrabri i dobro poznajemo oblast kojom se bavimo. Osnovni cilj nam je da ono što je poznato i provereno efikasno u nauci, primenimo na pravilan i korektan način. Pacijentima uvek pružamo najbolje.


Tako je organizovana i uređena bolnica, spremna da u svakom pogledu zadovolji potrebe pacijenta i njegove porodice. Pacijentima nudimo jedan lepo uređen ambijent u kojem će se svi osećati prijatno. Uposlili smo dovoljan broj medicinskih i administrativnih radnika kako bi pacijenti stalno imali osećaj da neko iskreno brine o njima.


Mi znamo da jedino stručan, sveobuhvatan i iskren rad sa zavisnikom može dati rezultat, podržati njegovu apstinenciju i oporavak, i dovesti do potpunog izlečenja. Pored radnog dela postoji i rekreativni deo programa koji uključuje teretanu, plivanje, ribolov, košarku, tenis, fudbal i sl.


Naši stručni i ljudski kvaliteti i naše dosadašnje iskustvo su naša zaloga da će lečenje biti sprovedeno uz puno poštovanje ličnosti svakog pojedinca i bilo kog člana njegove porodice.

GALERIJA

Apartman Beograd

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Dr Boro Lazić Special Clinic Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Dr Boro Lazić Special Clinic Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Dr Boro Lazić Special Clinic Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Dr Boro Lazić Special Clinic Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Dr Boro Lazić Special Clinic Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Dr Boro Lazić Special Clinic

Centar za rehabilitaciju Republika Srpska

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Dr Boro Lazić Special Clinic Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Dr Boro Lazić Special Clinic Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Dr Boro Lazić Special Clinic Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Dr Boro Lazić Special Clinic Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Dr Boro Lazić Special Clinic Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Dr Boro Lazić Special Clinic Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Dr Boro Lazić Special Clinic Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Dr Boro Lazić Special Clinic Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Dr Boro Lazić Special Clinic Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Dr Boro Lazić Special Clinic Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Dr Boro Lazić Special Clinic Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Dr Boro Lazić Special Clinic