Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti
"Dr Boro Lazić"

Prva licencirana klinika za bolesti zavisnosti u Srbiji, osnovana 2003. godine

Saznaj više
Svako može pobeći iz pakla droge ako se odluči da preuzme prvi veliki korak

"Svako može pobeći iz pakla droge ako se odluči da preuzme prvi veliki korak, zatraži pomoć i prihvati je."

- Betty Ford -

Mislila sam da je moj život gotov kada sam došla na kliniku

Who dares, wins!

"Mislila sam da je moj život gotov kada sam došla na kliniku, sada shvatam da je tek počeo."

Naš cilj je pronaći odgovarajući finansijsku soluciju za svakog pacijenta kako bi dobio tretman koji zaslužuje

"Naš cilj je pronaći odgovarajući finansijsku soluciju za svakog pacijenta kako bi dobio tretman koji zaslužuje"

- Dr Boro Lazić -

"Narkomanija je ponašanje koje se može sprečiti, zavisnost je bolest koja se može uspešno lečiti."

To može biti i vaše dete, prvo izdanje knjige

Prvo izdanje knjige "To može biti i Vaše dete"

Roditeljska obaveza zaštite deteta:

Pišem ovu knjigu svestan očaja i bespomoćnosti roditelja kada se kod njihove dece utvrdi dijagnoza "bolest zavisnosti". U tim situacijama roditelji se najčešće pitaju „Gde smo to pogrešili". Sama činjenica da je postavljeno pitanje u prošlom vremenu dokazuje da je potrebna ovakva knjiga koja bi upoznala roditelje sa prirodom same bolesti i mogućnostima uticaja na njen nastanak i razvoj.Svako ko piše neku knjigu ima za cilj da to sto će da napiše bude lepo, zanimljivo, korisno, ali i tačno ukoliko je reč o stručnoj knjizi... Detaljnije

To može biti i vaše dete, drugo izdanje knjige

Drugo izdanje knjige "To može biti i Vaše dete"

Nekoliko sugestija roditeljima

Obrazujte se, naučite činjenice o drogama i alkoholu i prenesite to znanje na svoje dete.

 Naučite sve o štetnim posledicama zloupotrebe droga. Edukujte svoje dete o štetnim posledicama drogiranja, naročito adolescenta, koji mora da stekne lični, društveni, akademski i profesionalni status da bi postao produktivan i odgovoran odrastao čovek. Drogiranje će ga sigurno sprečiti da to postigne.

 Razgovarajte često i počnite odmalena da mu govorite o štetnosti droga, pogotovo o štetnim posledicama.

 Iskoristite povremene edukativne emisije da o njima prodiskutujete sa svojim detetom.

 Shvatite da će se vaše dete sresti sa drogama kod svojih vršnjaka.

Pomozite mu da se pripremi na to i ohrabrujte, vodite otvoren dijalog o tome.

 Započnite razgovor o drogama i alkoholu. Iznesite jasnu i sažetu poruku svom detetu o vašem stavu o drogama i alkoholu.

 Zapamtite da dela govore više od reči. Pokažite svoj autoritet i stav u momentu kada kod druge osobe dođe do prekomerne upotrebe lekova, alkohola ili droga, vožnje u pripitom stanju i slično. Kroz svoje postupke šaljete detetu poruku. Budite pozitivan i ispravan model.

Edukacijom o adolescenciji i drogama ne završava se uloga roditelja u složenom procesu odgajanja zdravog deteta. Edukacija je samo početni korak svakako neophodan, ali ne i dovoljan.

Sledeće što roditelji moraju da čine jeste to da budno prate period adolescencije deteta, da su dobro upućeni u njegov odnos prema školi, sportu, uspeh i vladanje, način na koji provodi slobodno vreme i društvo sa kojim to čini i, što je jako bitno, da znaju što više o devojci odnosno mladiću sa kojim se viđa ili izlazi.

Porodica i zavisnost

Porodica i zavisnost

Nova istraživania o odnosima zavisnosti i porodice pokazuju zabrinjavajuće rezultate. Većina roditelja ozbljno potcenjuje prisustvo droge.

Detaljnije
Najčešći zavisnici

Najčešći zavisnici

Zašto neke osobe probaju drogu? Zašto neki nastavljaju da uzimaju drogu? Koji je to tip ličnosti koji postaje zavistan od droge pre drugih?

Detaljnije
Principi efikasnog lečenja

Principi efikasnog lečenja

Podešavanje tretmana, intervencija i usluga prema specifičnim problemima i potrebama svakog pojedinca neophodno je da bi se osoba uspesno...

Detaljnije